Select your language

Kokouskutsu ja esityslista                                                         

 

Holapan sukuseura ry:n jäseniä kutsutaan osallistumaan vuosikokoukseen etäyhteyden kautta. Vuosikokoukset järjestetään normaalisti sukujuhlien yhteydessä joka toinen vuosi. Koska tämänvuotinen sukujuhla jouduttiin peruuttamaan koronavirustilanteen vuoksi, kokous järjestetään nyt Teams-alustalla sähköpostiyhteyksien kautta. Vuosikokoukseen ilmoittautuneille lähetetään Teams–verkkokokouslinkki sähköpostin kautta. Lämpimästi tervetuloa!

Holapan sukuseuran vuosikokous 2020

Tiistai 8. syyskuuta Teams-kokouksena alkaen klo 19:00

1.   Kokouksen avaus

2.   Kokouksen läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta

4.   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5.   Tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto ja toimintakertomus 2018 - 19

6.   Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

7.   Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuosille 2020 -21

8.   Jäsenmaksun määrääminen vuosille 2020 -21

9.   Talousarvion esittely vuosille 2020 -21

10.  Sukuseuran hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta seuraavalle toimikaudelle.

11.  Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta seuraavalle toimikaudelle

12.  Sukujuhla ja vuosikokous 2021

13.  Sääntöuudistuskeskustelu koskien etäkokouksien järjestämistä

14.  Muut asiat; keskustelu sukuseuran toiminnasta

15.  Kokouksen päättäminen

Ilmoittautumiset sukuseuran sihteeri Timo Haloselle sähköpostitse viimeistään 1.9.2020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Ilmoittautuneille lähetetään Teams-kokouslinkki ohjeineen ja kokousmateriaaleineen sähköpostitse.

Sukuseuran hallituksen puolesta

Lauri Holappa                      Timo Halonen

puheenjohtaja                    sihteer