Select your language

    Pöytäkirja    
    HOLAPAN SUKUSEURA RY - VUOSIKOKOUS
    Lauantaina 7. heinäkuuta 2018  Merilän kartanossa Utajärvellä, alkaen  klo 10.00
    Läsnä 24 sukuseuran jäsentä. Nimilista kaikista sukujuhlaan osallistujista: Liite 6

1. KOKOUKSEN AVAUS     
   Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Lauri Holappa toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
   Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
   Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi Pentti Holappa, sihteerinä toimi Senja Lamberg, pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Holappa ja Matti Holappa

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN            
   Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. Liite 1

5. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO, TOIMINTA-KERTOMUS 2016 – 2017    
   Lauri Holappa esitteli tilinpäätöksen, taseen ja toiminnantarkastajan lausunnon sekä vuosikertomuksen vuosilta 2016-2017. Liite 2.

6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
   Kokous päätti, että hallituksen ei tarvitse poistua paikalta käsittelyn aikana.Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUOSILLE 2018 – 2019          
   Lauri Holappa esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: valtuutettiin hallitus viemään eteenpäin vaakunan hyödyntämistä eri tuotteissa esim. lasiin kiinnitettävinä kalvoina,
   koruissa, isännänviireissä, rintamerkeissä yms.
   Sukututkimus kohdassa Lauri Holappa pyysi keskustelua siitä, kuka voisi jatkaa Veli Holapan työtä sukututkimuksessa sekä sukututkimuksien avustamisessa. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua ja perään-
   kuulutettiin henkilöitä jäsenistön keskuudesta sekä pyydettiin etsimään henkilöä Veli Holapan työn jatkamiseen. Kokouksen kulun aikana ei vielä ko. henkilöä löytynyt.
   Valtuutettiin hallitus tiedustelemaan Veli Holapalta, missä muodossa sukututkimustiedot ovat ja kuinka niitä voitaisiin jatkossa hyödyntää. Liite 3

8. JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VUOSILLE 2018 – 2019                       
   Jäsenmaksuksi hyväksyttiin vuosille 2018-2019 hallituksen esitys 15 €/vuosi, liittymismaksu 5 €, ainaisjäsenmaksu sääntöjen mukaan 10x vuosimaksu =150€

9. TALOUSARVION ESITTELY VUOSILLE 2018 – 2019                                      
   Vahvistettiin talousarvio vuosille 2018 -2019. Liite 4.

10.SUKUSEURAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA SEURAAVALLE TOIMINTAKAUDELLE                     
   Valittiin sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi Lauri Holappa ja entisen hallituksen muut jäsenet jatkavat paitsi Matti Holappa. Uudeksi jäseneksi valittiin Juha Holappa Helsingistä, vahvistettiin myös
   Anu Hopian valinta Pentti Lohelan tilalle, varajäseneksi valittiin Matti Holappa Haapavedeltä. Valtuutettiin hallitus valitsemaan kaksi varajäsentä hallitukseen Matti Holapan lisäksi.  Liite 5.

11.TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA SEURAAVALLE TOIMINTAKAUDELLE                                     
   Toiminnantarkastajaksi valittiin Veikko Sipola ja varalle Senja Lamberg.

12.MUUT ASIAT; KESKUSELU SUKUSEURAN TOIMINNASTA                           
   Kokous esitti matkojen ym. tapahtumien järjestämistä sekä ilmoittelua sukuseuran toiminnasta paikallislehdissä. Pyritään saamaan myös kotisivujen sekä FB:n käyttö aktiivisemmaksi esim. valokuvat sekä
   keskustelupalstat.

13.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN                                                                     
   Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.30


Pentti Holappa, puheenjohtaja,  Senja Lamberg, sihteeri

Juha Holappa                           Matti Holappa
pöytäkirjan tarkastaja               pöytäkirjan tarkastaja