Select your language

Paikka             Teams-verkkokokous

Aika                Tiistaina 8.9.2020 klo 19:00 – 21:05

Läsnä:             Lauri Holappa, Rauno Kinnunen, Anu Hopia, Kalevi Lämsä, Juha Holappa, Terttu Väänänen, Veikko Sipola, Raimo Holappa, Leena Myllyselkä ja Senja Lamberg

1. Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Lauri Holappa toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 19:00.

2. Todettiin kokouksen läsnäolijat sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Holappa, sihteeriksi Juha Holappa ja pöytäkirjantarkastajiksi Senja Lamberg sekä Anu Hopia. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityksen mukaisesti.

5. Puheenjohtaja esitteli vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätökset, toiminnantarkastajien lausunnot ja toimintakertomuksen. Todettiin, että vuoden 2019 tilinpäätöksestä puuttui päivämäärä ennen hallituksen jäsenten allekirjoituksia. Päätettiin täydentää puuttuva päivämäärä vastaamaan hallituksen kokouksen päivämäärää, jossa ko. tilinpäätös oli käsitelty.

6. Vahvistettiin vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätökset ja myönnettiin sukuseuran hallitukselle vastuuvapaus kyseisiltä tilikausilta.

7. Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuosille 2020 ja 2021. Käytiin keskustelu toimintasuunnitelmasta ja erityisesti uusien jäsenien määrän kasvattamisesta. Hyväksyttiin esitetty toimintasuunnitelma tarkennuksella koskien jäsenhankintaa ja toimia sen vilkastuttamiseksi. Tällaisia toimia voisi olla esimerkiksi kohdennettu viestintä eri sukuhaaroille ja maantieteellisille alueille sekä sosiaalisen median mm. Facebook aktiivisemmalla hyödyntämisellä.

8. Vahvistettiin sukuseuran jäsenmaksuksi vuosille 2020 ja 2021 viisitoista (15) euroa vuodessa ja ainaisjäsenmaksun suuruudeksi kymmenen vuoden jäsenmaksua vastaava summa eli 150 euroa.

9. Puheenjohtaja esitteli talousarvion vuosille 2020 ja 2021. Talousarvio oli laskettu edellisessä kohdassa vahvistettujen jäsenmaksujen mukaisesti sekä sisältäen sukujuhlan kesällä 2021. Päätettiin hyväksyä esitetty talousarvio vuosille 2020 – 2021.

10. Valittiin sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi tulevalle hallituskaudelle nykyinen puheenjohtaja Lauri Holappa sekä hallituksen jäseniksi nykyiset hallituksen jäsenet Rauno Kinnunen, Terttu Väänänen, Juha Holappa, Kalevi Lämsä, Raimo Holappa, Anu Hopia ja Timo Halonen. Tämän lisäksi valittiin hallituksen varajäseniksi nykyinen varajäsen Matti Holappa sekä uutena varajäsenenä Leena Myllyselkä.

11. Valittiin toiminnantarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle nykyinen toiminnantarkastaja Veikko Sipola ja varatoiminnantarkastajaksi Senja Lamberg.

12. Seuraava sukujuhla ja sukuseuran vuosikokous on tarkoitus järjestää lauantaina 10.7.2021 Ylikiimingin Yli-Vuoton kylällä. Keskusteltiin sukujuhlan ohjelmasta ja järjestelyistä, joiden on tarkoitus noudatella kesälle 2020 jo tehtyjä ja koronavirustilanteen vuoksi siirrettyjä juhlasuunnitelmia.

13. Päätettiin valtuuttaa sukuseuran hallitus selvittämään ja valmistelemaan sääntömuutosta koskien etäkokouksien järjestämistä. Hallituksen esitys ja mahdollinen sääntömuutos on tarkoitus käsitellä seuraavassa, heinäkuulle 2021 suunnitellussa, vuosikokouksessa.

14. Keskusteltiin sukuseuran toiminnasta, sukuseuran vaakunan / standardin hyödyntämisestä esimerkiksi seinä- tai ikkunakoristeena sekä mahdollisuudesta saada normaalia käyttötiliä parempaa korkoa sukuseuran kassavaroille.

15. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 21:05.

           

Lauri Holappa                                                             Juha Holappa

puheenjohtaja                                                             sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Senja Lamberg                                                            Anu Hopia