Valitse kieli

Pöytäkirja

Holapan sukuseuran vuosikokous 2021

Aika: Lauantaina 10. heinäkuuta, 2021 klo 10:00 – 11:20.

Paikka: Vuoton Joutsen, Ylikiiminki.

                             Läsnä: 41 osallistujaa, joista 17 jäsentä.

                             Kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki Veli Holapan muistolle ja Raimo Holappa lausui muistosanat.

  1. Lauri Holappa toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
  2. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Holappa, sihteeriksi Timo Halonen, pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Senja Lamberg ja Kalevi Lämsä.

4.   Hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksen.

5.   Lauri Holappa esitteli tilinpäätöksen, toiminnantarkastajien lausunnon ja toimintakertomuksen 2018 – 20.

6.   Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille 2018 - 2020.

7.   Lauri Holappa esitteli hallituksen esityksen vuosille 2021 – 2022 toimintasuunnitelmaksi, joka vahvistettiin.

8.   Hallituksen esityksen mukaisesti jäsenmaksuksi hyväksyttiin vuosille 2021-2022 15 €/vuosi, liittymismaksu 5 €, ainaisjäsenmaksuksi 10x vuosimaksu = 150€.

9.   Esiteltiin ja hyväksyttiin talousarvio vuosille 2021 -22.

  1. Valittiin sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi nykyinen puheenjohtaja Lauri Holappa vuoden 2021 loppuun, jonka jälkeen Juha Holappa jatkaa hallituksen puheenjohtajana sekä hallituksen jäseniksi nykyiset hallituksen jäsenet Rauno Kinnunen, Terttu Väänänen, Juha Holappa, Kalevi Lämsä, Anu Hopia, uutena nykyinen varajäsen Leena Myllyselkä, Lauri Holappa vuoden 2022 alusta ja Rauno Holappa uutena jäsenenä. Tämän lisäksi valittiin hallituksen varajäseniksi nykyinen varajäsen Matti Holappa sekä Senja Lamberg. Hallituksen jäsenyydestä luopuvat Raimo Holappa ja Timo Halonen.
  2. Toiminnantarkastajaksi valittiin Veikko Sipola ja varalle Raimo Holappa.
  3. Hyväksyttiin sääntömuutosesitys, joka mahdollistaa etäosallistumisen ja etäkokouksien järjestämisen, liite 1.
  4. Muita asioita ei ollut.
  5. Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

Matti Holappa                                                                         Timo Halonen

Puheenjohtaja                                                                        sihteeri 

Senja Lamberg                                                                      Kalevi Lämsä

pöytäkirjan tarkastaja                                                          pöytäkirjan tarkastaja